KARŞILAŞTIRILMALI SEVR VE LOZAN ANTLAŞMALARI

KARŞILAŞTIRILMALI SEVR VE LOZAN ANTLAŞMALARI


Saygı değer arkadaşlar
Türkiye de belli guruplar tarafından sürekli gündeme getirilen LOZAN antlaşması yerden yere vurulurken
 SEVR antlaşması göklere çıkarılmaktadır.

 
konuyu tarihi belgelerle araştırıp madde madde ele alıp kısa karşılaştırmalar yaptım.
Tabiki çok geniş bir konu ayrıntılar çok fazla bunları burada ele almak yerine
Konuyu özetlemeye çalıştım.

LOZAN ANTLAŞMASI


Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lausanne (Lozan) şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi
 temsilcileriyle
 Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, SSCB ve Yugoslavya
 temsilcileri tarafından, Lozan Üniversitesi salonunda imzalanmış barış antlaşmasıdır.LOZAN KONFERANSINA KATILAN TÜRK HEYETİ

LOZAN ANTLAŞMASI için  İtilaf devletleri, barış görüşmelerine T.B.M.M. hükümetiyle Osmanlı hükümetini davet ettiler.
 Bu durum T.B.M.M. hükümeti tarafından olumlu karşılanmadı. Yapılan toplantıda Ankara hükümeti,
Osmanlı hükümetiyle ilişkisi bulunmadığını ve Türkiyeyi yalnız Ankara hükümetinin temsil edebileceğini,
 aksi halde toplantıya katılmayacağını İtilaf hükümetlerine bildirdi.

 T.B.M.M. Hükümetinin uyarmasını da dikkate alan bu devletler, Lozan konferansına yalnız Ankara hükümetinin
 katılmasında bir sakınca görmediklerini bildirdiler.

TÜRK DELEGASYONU

Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti çağrıya olumlu cevap verdi ve Ankarada Lozana gidecek heyet seçildi.
 Heyete İsmet Paşanın ( İsmet İnönü) başkanlık etmesi kararlaştırıldı. Dr. Rıza Nur ve Hasan Sakadan gayrı müşavir
 olarak heyete, Münir Ertegün, Muhtar Çilli, Veli Saltık, Zülfü Tiğrel, Zekai Apaydın, Celal Bayar, Şefik Başman,
 Seniyettin Başak, Şevket Doğruer, Tevfik Bıyıklıoğlu, Tahir Taner, Nusret Metya, Hikmet Bayur, Zühtü İnhan,
Fuat Ağralı, Mustafa Şeref Özkan, Şükrü Kaya, Hamit Hasancan, Ruşen Eşref Ünaydın ve
Yahya Kemal Beyatlı Beyler de alındı. Konferansa katılan Türk gazetecileri;Ahmet Cevdet, Ahmet Şükrü Esmer, Hüseyin
 Cahit Yalçın, Velit Ebüzziya, Kerami Kurtbay, Mecdi Sayman, Kemal Salih Sel, Asım Us, Ahmet Hidayet Reel Beylerdi.
Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lausanne (Lozan) şehrinde, başlamıştır.

Lozan Antlaşması'nin yazılması için düzenlenen Lozan Barış Konferansı 8 ay sürmüş ve Türk tarafının kayıtsız
şartsız
 bağımsızlık talebi nedeniyle çetin geçmiştir. Görüşmelerde Türkiye'yi temsil eden
İsmet Paşa başkanlığındaki Lozan Barış Konferansı üyelerinin rolü büyüktür
.

SEVR ANTLAŞMASI (10 AĞUSTOS 1920)
•   I. Dünya savaşı bittiğinde itilaf devletleri diğer devletlerle barış antlaşmalarını hemen imzalamalarına
 rağmen  Osmanlı Devleti’ni  nasıl paylaşacaklarına karar veremedikleri için kesin barışı geciktirdiler.
 Ve 10 Ağustos 1920’de Osmanlı Devleti  adına  Dar-ı Şura-yı Saltanat (Mebuslar Meclisi dağıtıldığı için)
 Sevr Antlaşması’nı imzalamıştır. .


SEVR ANTLAŞMASIN DA OSMANLI DEVLETİ'NİN PAYLAŞILMASI

SEVR ANTLAŞMASI
MADDELERİ:
1.) İstanbul dışında bütün Trakya, Yunanistan'a bırakılacak
2.) Suriye ve Lübnan, Fransa'ya terk edilecek.
3.) Arabistan ve Irak, İngiltere'ye bırakılacCAk
4.)İstanbul, Osmanlı Devletinin başkenti olarak kalacak, fakat azınlıkların hakları korunmazsa,
burası Türklerin elinden alınacaktı.
5.) Doğu Anadolu'nda iki yeni devlet kurulack.
6.) Boğazlar, savaşta ve barışta bütün devletlerin gemilerine açık bulundurulacak.
7.) İzmir, Türklerde kalacak, fakat yönetimi Yunanlılara bırakılacak.
8.) Azınlıklara çok geniş haklar verilecek


LOZAN ANTLAŞMASI
· Türkiye-Suriye Sınırı: Fransızlarla imzalanan Ankara Anlaşması'na göre kabul edilmiştir.
· Irak Sınırı: Musul üzerinde antlaşma sağlanamadığı için, bu konuda İngiltere ve Türk Hükümeti kendi aralarında
görüşüp anlaşacaklardı.
· Türk-Yunan Sınırı: Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda belirlenen şekliyle kabul edildi.
Meriç Nehri'nin batısındaki Karaağaç istasyonu ve Bosnaköy, Yunanistan'ın Batı Anadolu'da yaptığı tahribata karşılık,
 savaş tazminatı olarak Türkiye'ye verildi. Ayrıca Gökçeada ile Bozcaada Türkiye'de,
 diğer Ege Adaları Yunanistan'da kaldı. Yunanistan'ın Türk sınırına yakın adaları silahsızlandırması kararlaştırıldı.
 

SEVR ANTLAŞMASI

9.) Osmanlı Devletinin bütün gelir kaynakları, İtilaf Devletlerinin işgal masfarlarına ve savaş tazminatını
ödemeye harcanacak. Osmanlı Devletinin maliyesi, İtilaf Devletlerinin tayin edeceği bir komisyonun elinde olacaktı.

 
LOZAN ANTLAŞMASI
· Savaş Tazminatları: İtilaf Devletleri, I.Dünya Savaşı nedeniyle istedikleri savaş tazminatlarından vazgeçtiler.
· Osmanlı'nın Borçları: Osmanlı borçları, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılan devletler arasında paylaştırıldı. Türkler'e
 düşen bölümün taksitlendirme ile kağıt para olarak ödenmesine karar verildi. Düyun-u Umumiye de böylece tarihe karıştı.


SEVR ANTLAŞMASI
10.) Osmanlı Devletinin en çok 50.000 kişilik bir ordusu olacak, ordunun ağır silahları, uçakları ve savaş
gemileri olmayacaktı.


LOZAN ANTLAŞMASI
Savaş Tazminatları: İtilaf Devletleri, I.Dünya Savaşı nedeniyle istedikleri savaş tazminatlarından vazgeçtiler.


SEVR ANTLAŞMASI
11.) Kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacaktı.


LOZAN ANTLAŞMASI
Kapitülasyonlar: Tamamı kaldırıldı.


( KAPİTİLASYON) Doğu ve Yakındoğu ülkelerinin, bir taraflı olarak Avrupa ve Amerika devletlerine tanıdıkları
birtakım imtiyazlar. Bu imtiyazlar bir devletin istiklalini ifade eden yasama, yürütme ve yargı erklerini
 kayıtladığından kapitülasyon usulünü kabul eden devletler, hukuk anlamı ile tam bağımsız devlet sayılamazlar.
 Osmanlı Devletinde ilk kapitilasyon Kanuni Sultan Süleyman tarafından Fransa ya verilmiş,
 öbür padişahlar tarafından da bu kapitülasyon yenilenmiştir
.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Pascal Couhepin, Lozan Antlaşması`nın imzalandığı masayı Türkiye`ye hediye ETTİ.

LOZAN DA İMZA ATILAN MASAVakit Gazetesi, Anadolu'yu işgal etmek isteyen devletlerin yaşadığı mağlubiyeti imzalayarak,
Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıdıkları masanın hediye edilmesi üzerinden Türkiye Cumhuriyetine ağır ithamlarda bulundu.
 
İşte Vakit Gazetesinin manşeti ve iddiaları;
İşte en pahalı masa... İşte, bedelini en ağır ödediğimiz masa!.. Çünkü bu masada bir imparatorluğu kaybettik!..
Çünkü bu masada Kerkük, Musul ve 12 Adaları kaybettik!.. Bu masa; Türkiye'nin bitirildiği Lozan'daki masa!..
Bu masada her şeyimizi verdik ama, 85 yıl sonra bugün; işte o masa Türkiye'ye hediye edildi...
Topraklarımız gitti. masa kaldı yadigar!

SEVR de bütün ANADOLU TOPRAKLARINI PASTA GİBİ DİLİMLEYİP VERENLER NASIL YAVUZ HIRSIZ
OLMUŞLAR!!!

İMPARATORLUĞUN ÇÖKÜŞÜYMÜŞ.......HİLAFETİN DİYEMEMİŞLER
İŞTE AĞIZLARDAKİ BAKLA BU.....

http://www.millikurtulus.org/index.php?topic=215.0

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !